INFONazwa serwera pocztowego: iredmail.plocman.pl (iredmail2.plocman.pl) W przypadku braku połączenia z serwerem pocztowym np. za pomocą MS Outlook/Thunderbird, proszę sprawdzić konfigurację konta pocztowego i użyć odpowiedniej nazwy serwera pocztowego.
Zalecamy używanie protokołu IMAP port 993/SSL (preferowane), POP3 port 995/SSL oraz SMTP port 587/TLS (preferowane).

Strona informacyjna o usługach

Klient poczty elektronicznej

1. Uruchom klienta WWW - Roundcube

Roundcube - to oparty na przeglądarce wielojęzyczny klient IMAP z interfejsem użytkownika podobnym do aplikacji.

Oferuje obsługę drag-and-drop, która ułatwia zarządzanie pocztą elektroniczną. Interfejs jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w użyciu.

2. Uruchom klienta WWW - SOGo SOGo Open Source Groupware - klient pocztowy, oprogramowanie grupowe z obsługą kalendarza i EAS (Exchange ActiveSync).

Polecana aplikacja do obsługi poczty elektronicznej.

INFO
➀ W pole Nazwa Użytkownika należy wpisać e-mail.
➁ W przypadku problemów z zalogowaniem się do klienta SOGo, należy zmienić hasło za pomocą klienta Roundcube (wybierz: Ustawienia ➔ Hasło).

Klient SOGo używa algorytmu szyfrowania SSHA512, a Twoje hasło może być zapisane w starszym formacie np. CRYPT, MD5-CRYPT, SSHA. Po wykonaniu tej operacji hasło będzie akceptowane przez wszystkie usługi serwera.

Monitoring   i   Zarządzanie

3. Nagios - monitorowanie serwera pocztowego (certyfikat SSL, IMAP, SMTP, Dysk ROOT, RBL check) oraz powiadamianie o niedostępności usług
4. iRedAdmin Lite - panel administracyjny serwera pocztowego
Funkcjonalności:
✓ dodanie/usunięcie konta e-mail, zmiana hasła
✓ kontrola limitów dyskowych (Quota)
✓ zarządzanie listą dystrybucyjną i zasadami dostępu
INFO Wsparcie w zakresie zarządzania i utrzymania serwera - systemu Help Desk Software Hesk
5. Netdata - monitoring wydajności systemu w czasie rzeczywistym
6. R A P O R T Y
INFO Raporty umożliwiają uzyskanie podstawowych informacji o aktualnej konfiguracji serwera pocztowego

Testy dla przykładowej domeny e.plocman.pl i użytkownika
- https://aykevl.nl/apps/mta-sts/
- https://www.checktls.com/TestReceiver

SSL Checker dla adresu iredmail.plocman.pl
- https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html
- https://www.ssllabs.com/ssltest/

Status dla domeny e.plocman.pl
Aktywne: SPF, DKIM, OpenDMARC, MTA-STS, SMTP-TLSRPT, EAS (Exchange ActiveSync), PTR
Nieaktywne: Autodiscover, TLSA